HET duurzaam

Duurzaam is voor ons de natuur om ons heen. Wij kunnen ons elk moment weer verbazen over de beweeglijkheid, intelligentie en efficiëntie die in de natuur aan de dag wordt gelegd. Niets gaat verloren, alles wordt gebruikt en met een minimum aan energie. En bovenal, hetgeen sterft wordt herboren om uiteindelijk weer terug te komen in welke gedaante dan ook, een up-cycling die zijn weerga niet kent. Wij kunnen dit principe alleen maar nabootsen en erachter komen dat we nog een lange weg te gaan hebben. Duurzaamheid is voor ons Intelligent Integreren en met een minimum aan middelen, een maximaal resultaat bereiken. Wij gaan niet uit van vooringenomen standpunten over wat duurzaamheid zou moeten zijn. Neen, wij zoeken in elke opgave naar de juiste weg tot intelligente integratie zodat energie, bevroren in materialen, techniek, vorm en proces, tot het meest effectieve niveau wordt ingezet. Ons kantoor in het rijksmonument, een voormalige gashouder, aan de Verspycklaan in Naaldwijk is een voorbeeld van intelligente integratie in materiaal gebruik, techniek en vorm. Een ronde vorm heeft de beste verhouding tussen oppervlak en omtrek. We hebben een gebouw uit het verleden herontwikkeld, je zou kunnen zeggen: geupcycled! En we hebben met moderne technieken gezorgd dat we GEEN CO2 uitstoten! Betonkernactivering in combinatie met warmte terugwinning en de met groen opgewekte elektrische energie aangestuurde warmtepompen, zorgen daarvoor.  

bureau>HET duurzaam