HET automatisering

Het architectenbureau werkt met een breed pakket aan software. Ons team heeft de vaardigheid om met deze programma’s om te gaan. Op dit moment is het werken in 3 dimensionale programma’s zoals Revit en Archicad volop in ontwikkeling en wij zitten in de voorhoede. Onze mensen worden opgeleid om met het actuele Building Information Model te werken. We hebben reeds ervaring op dat terrein met verschillende complexe projecten. Maar het ontslaat ons niet van de plicht om kritisch te blijven voordenken over de manier waarop we gebouwen in elkaar moeten en kunnen zetten. We blijven software zien als een hulpmiddel dat ons in staat stelt snel en flexibel te werken en wij concentreren ons op het maken van slimme intelligente gebouwen met een helder onderscheid tussen hoofd- en bijzaken en waarbij alle gebouwonderdelen herkenbaar zijn en elkaar op de juiste manier ontmoeten.

Wij maken gebruik van de volgende software: Arkey VMV, AutoCAD, Revit, Sketchup, Microsoft Windows 7, Adobe Photoshop, 3D StudioMax en Assistance Architect voor onze projectadministratie. Dagelijks maken wij een back up van ons gehele bestand waardoor wij onze opdrachtgevers kunnen garanderen dat alle werken gecontinueerd kunnen blijven worden. 
bureau>HET automatisering